mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

alt

PostHeaderIcon โครงการอบรมศึกษาดูงานนอกสถานที่

เทศบาลตำบลเชียงกลมจัดโครงการอบรมศึกษาดูงานนอกสถานที่

ในระหว่างวันที่ 9 - 12 มิถุนายน พ.ศ. 2554

วันที่10 มิถุนายน พ.ศ. 2554 นายคณกร เครือวรรณ นายอำเภอปากชม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ

 ข้าราชการ ลูกจ้างเทศบาลตำบลเชียงกลม ได้ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โรงพยาบาลศิริราช

เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดี และได้ศึกษาดูงานเรื่องการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

การบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 11 - 12 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคีภายในองค์กรและการสร้างจิตสำนึกร่วม

ในการพัฒนาท้องถิ่นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ศึกษาดูงานการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส ที่เทศบาลตำบลบางเลน จังหวัดนครปฐม

alt 

 

alt 

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt